evil eye, evil eye symbol, greek evil eye, modern cushions, modern pillows, red,Modern cushions, modern pillows. Evil eye, red, modern cushions & pillows available to buy online at GorgeousGD on Etsy.