cushion design, mondrian, piet mondrian, yellow,Cushions design. Mondrian 2 yellow cushion design available to buy online at GorgeousGD on Etsy.